No heu entrat (Entrada)

Categories de cursos

Ofimàtica 
 Microsoft Windows
 Microsoft Word
 Microsoft Excel
 Microsoft PowerPoint
 Microsoft Access
 Open Office Writer
 Open Office Calc
 Open Office Impress
 Open Office Base
Informàtica 
 Prestashop

PFI Auxiliar de Manteniment Informàtic 
 Tractament d'imatge i vídeo
 Programació
 Ofimàtica
 Ampliació informàtica
 Manteniment
 Mòdul A - Maquinari
 Mòdul A - Programari
 Mòdul A - Programari Ofimàtic
 Mòdul A - Xarxes Informàtiques
 Mòdul Complemetari
Prova d'accés a CFGS 
 Llengua Catalana
 Llengua Anglesa
 Llengua Castellana
 Matemàtiques

Matèries específiques 
 Psicologia i sociologia
 Geografia
 Química
 Biologia
 Ciències de la terra i del medi ambient
 Física
 Tecnologia industrial
 Economia de l’empresa
 Dibuix tècnic
 Llengua Francesa
 Llengua Alemana
Idiomes 
 Alemany A1
 Alemany A2
 Anglès A1
 Anglès A2
 Anglès B1
 Anglès B2
MF0969_1 - Tècniques administratives bàsiques d’oficina 
 ACTIC 2
 MF0969_1 Tècniques administratives bàsiques d’oficina
MF0233_2 - Ofimática + Actic 2 
 UF0319 a UF0323
MF0981_2 - Registres Comptables 
 UF0515 Pla General de Comptabilitat i UF0516 Aplicacions informàtiques
IFCD0110 - Confecció i Publicació de pàgines Web 
 UF1302 - Creació de pàgines web amb el lenguatge de marques
 UF1303 - Elaboració de fulls d'estil
 UF1304 - Elaboració de plantilles i formularis
 UF1305 - Programació amb llenguatges de guió en pàgines web
 UF1306 - Proves de funcionalitat i optimizació de pàgines web
 MF0952_2 - Publicació de pàgines web
ADGG0408 - Operacions auxiliars de serveis administratius i generals 
 UF0513: Gestió auxiliar d'arxiu en suport convencional o informàtic
 UF0514: Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional o informàtic
 UF0517: Organització empresarial i de recursos humans
 UF0518: Gestió auxiliar de la correspondència i paqueteria en l'empresa
 UF0519: Gestió auxiliar de documentació economicoadministrativa i comercial
 UF0520: Comunicació en les relacions professionals
 UF0521: Comunicació oral i escrita en l'empresa
ACTIC 
 ACTIC 1
 ACTIC 2
 ACTIC 3
PRL Aula F7 
 PRL Ensenyança
 PRL Oficines i despatxos
 PRL Tècnic Informàtic
SV 
 SV-Windows XP
 SV-PowerPoint 2003
Disseny 
 Gimp
 Inkscape
 Draftsight
 Blender
Gestió Empresarial 
 Fiscalitat per Autònoms
 Introducció a l'Analisi de Costos
 De la Intuïció a la Planificació
 Introducció al Màrqueting
Miscel·lània 
 Curs Demo 2
 CursDemo

Omet EntradaOmet Enllaços d'interès

Enllaços d'interès

Cursos online de l'empresa
Aula F7, S.L.U.